NELJÄ OSTAJATYYPPIÄ JA MITEN OTAT HEIDÄT HUOMIOON MYYNTITYÖSSÄSI