MYYNTIKOULUTUKSEN TAKAISINMAKSULASKURI

Myyntikoulutus on investointi, jonka pitäisi maksaa itsensä takaisin vähintäänkin kohtuullisessa ajassa. Tällä laskurilla voit laskea kuinka nopeasti eritasoisilla myyntitulosten parannuksilla koulutukseen panostetut eurot tulevat takaisin.

Yleensä tällaisissa laskureissa otetaan huomioon pelkästään koulutuksen hinta. Tällöin tulos on kuitenkin pielessä, koska huomioon täytyy ottaa myös se, että myyjät eivät ole koulutuksen aikana myymässä ja silti heille täytyy maksaa palkkaa myös koulutuspäivistä.

Täytä lomakkeeseen koulutukseen osallistuvien lukumäärä, heidän yhteenlasketun kuukausittaisten kauppojen määrän, kaikkien heidän tekemiensä kauppojen keskimääräisen euromäärän, osallistujien yhteenlasketun kuukausittaisen palkkasumman sivukuluineen. Valitse lisäksi koulutuksen kesto päivissä sekä anna koulutuksen hinnan euroina. Tämän jälkeen valitset vain koulutuksen tehon kauppamääriin prosenteissa, niin lomake kertoo koulutusinvestoinnin takaisinmaksuajan kuukausissa.

 

  • Anna numero väliltä 1 - 100.
  • Anna numero väliltä 1 - 100.